Jiriczek-doplnky do her

Na dějepis jsou potřeba často referáty. Několik referátů z historie a dějepisu jsme pro tebe připravili. Snad se ti budou referáty líbit.

Referáty jsou řazeny podle abecedy

Abrham Lincoln

Americký prezident v letech 1861 až 1865
Narozen v únoru 1809 - Zemřel v dubnu 1865
Abrahamovi rodiče byli chudými a prostými lidmi. (…)

Adolf Hitler

( *20.4.1889 …30.4.1945 )
Adolf Hitler se narodil v Rakouském městečku Branau v rodině celního úředníka. (…)

Agrární strana

(= Republikánská stana zemědělského a malorolnického lidu)
• Agrární strana vznikla roku 1899
• Její hlavní představitelé:
A. (…)

Alois Rašín

Alois Rašín, český ekonom a politik, jeden z významných představitelů československé první republiky. (…)

Alžběta Bavorská - Sissi

Na počátku padesátých let se zdálo, že se vše vrací jakoby k starým dobrým časům Františka I. (…)

Antické divadlo I. část

Poprvé se se slovem divadlo v lidských dějinách setkáváme v Řecku. (…)

Antické divadlo II. část

Aischylos
Aischylos (525 - 456 př. n. (…)

Antické divadlo III. část

Řecko a Řím - kolébka rétoriky
V Řecku bývala rétorika jednou z nejzávažnějších věd : královnou věd byla filozofie, bájící o základních otázkách lidského života, jeho smyslu, o pravdě, o logice myšlení, ale hned vedle ní byla uváděna rétorika. (…)

Aztékové- původ, bojovníci, vzdělání, jazyk, bohové

původ- cesta do země hojnosti slíbená Uitzilopochtlim, z které by aztékové vládly světu, započala na vzdáleném ostrově Aztlanu. (…)

dobývání Marsu

Dobývání Marsu
 
 
 
       Planeta Mars lidi už dávno zajímala, protože k němu lze doletět za méně než jeden rok.Zatím na něm byly sondy bez lidí s roboty.Už v roce 1877 italský astronom Giovanni Schiaparelli tvrdil, že na Marsu jsou oceány a kontinenty. (…)

Filozofie T. G. Masaryka ( T. G. Masaryk)

Filozofie T. G. (…)

Historie Pražského Hradu

PRAŽSKÝ HRAD
Počátky existence Pražského hradu lze nejspíš klást do závěrečných desetiletí 9. (…)

Hradec Králové

Hradec Králové

Toto krásné město leží na soutoku dvou velkých řek Labe a Orlice. (…)

Jan Ámos Komenský

Život Jana Ámose Komenského
Místo narození Jana Amose Komenského není známo, jako pravděpodobná místa se uvádějí Uherský Brod nebo Nivnice. (…)

Křesťanství mezi starověkem a středověkem

Křesťanství mezi starověkem a středověkem
Největší hodnotou Říma a jeho nechtěným odkazem je křesťanství jako nové náboženství lásky nejen člověka k Bohu, ale i člověka k člověku. (…)

Kristus, výboj církve, šíření církve

Kristus
Zvěstí křesťanství se stal Ježíš Kristus, který se pravděpodobně narodil mezi lety 6- 4 př.n.l. (…)

Léta 1948 až 1989 - shrnutí v heslech

Únorový převrat
V. (…)

Maturitní otázka - Raný středověk

Romanizace - Germánské kmeny přejímaly od Římanů jazyk, některé zvyky a křesťanství. (…)

Mezopotámie

Periodizace:
(vždy před naším letopočtem)
Asi 5 000 počátky osídlení Mezopotámie
Konec 4. (…)

nacismus

Po porážce Německa v první světové válce ho vítězní spojenci donutili přijmout pokořující podmínky, které byly detailně rozpracovány ve Versailles ve Francii. (…)

Průmyslová revoluce

Počátky průmyslové revoluce v českých zemích
Na počátku 18.století byly české země hospodářsky nejrozvinutější oblastí habsburské monarchie
V českých zemích se nejvíce uplatňovala manufakturní výroba založená na jednoduché dělbě práce. (…)

první světová válka

Příčiny vypuknutí první světové války byly v množství protichůdných zájmů a v napětí mezi evropskými mocnostmi. (…)

Románská architektura, Česká země v době románské

Architektura
Románská architekturu vznikla v 10. (…)

Sámo a jeho řiše ( Sámova řiše)

SÁMO A JEHO ŘÍŠE
CO TO VLASTNĚ JE
Sámo byl předsatavitel prvního útvaru Západních Slovanůn- Sámovy říše. (…)

Sparta a Athény

Sparta a Athény

V dnešní době se setkáváme s mnoha vlivy starověkého Řecka. (…)

Stonehenge

Stonehenge patří mezi jednu z nejslavnějších megalitických staveb na světě. (…)

Svatováclavská tradice

Úcta k svatému Václavu, co by strážci České republiky sahá až hluboko do českých dějin. (…)

Václav II.

Václav II. (…)

vynálezy a objevy 17-19 století

Od17.století byl zaznamenán mimořádný rozmach biologie,  chemie a techniky, jejichž objevy se již více uplatnily v praxi.Demokratický růst si vynutil zavádění nových a produktivnějších metod agrární výroby, neboť  tradiční zemědělství nebylo schopné se s rostoucí poptávkou vyrovnat.V Británii vymizely téměř všechny stopy starého agrárního systému „otevřených polí".Ohrazování spojené se zabíráním půdy zvyšovalo bohatství zámožnějších farmářů a statkářů, kteří v tomto procesu získali polnosti malých rolníků, kteří nebyli schopni právně prokázat své vlastnictví.Na ohrazených polích bylo nyní možno dobytek oddělit od nemocných a podvyživených kusů, což umožňovalo statkářům experimentovat s pečlivě plánovaným a výběrovým chovem dobytka.Zvířata mohla být ve stále větším množství ustájena i v zimě, což bylo výsledkem zlepšující se krmivové základny.Tradiční trojpolní hospodaření bylo rychle nahrazeno střídavými osevními cykly, které dovolovaly využívat půdu naplno každý rok k pěstování různých plodin.K výraznému zvýšení a uskladnění rostlinné výroby napomáhaly nové zemědělské stroje, jakým byl například secí stroj vynalezený Jethro Tullem.Nové stroje nepotřebovaly ke své obsluze a údržbě mnoho lidí.V některých oblastech přinutili proto zemědělští dělníci farmáře tyto stroje zničit nebo je zničili sami .Ohrazování vedlo k likvidaci mnoha malých hospodářství.Tato zásadní proměna evropského zemědělství umožnila, aby i klesající počet pracovních sil v zemědělství uživil stále rostoucí populaci průmyslových měst   a aglomerací.Tomuto procesu napomáhalo užívání umělých hnojiv a pěstování nových plodin:brambor v severní a kukuřice v jižní Evropě. (…)

Význam a charakter starověké orientální a antické literatury

Mezopotámie
 první památky před 3-4 tisíci lety, nejvyspělejší umělecká literatura
 u řek Eufrat a Tigris
 Sumerové=sumerská literatura
 Epos o Gilgamešovi - 1700 - 2000 př.n.l. (…)

Vznik Československa 1918

Vznik Československa 1918
Skličená atmosféra ve společnosti
V průběhu první světové války v Čechách vládla neobyčejně sklíčená atmosféra. (…)

Vznik totalitních systému v evropě

VZNIK TOTALITNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ
STALINISMUS
-po 2. (…)

Zemská jubilejní výstava roku 1891

         Zemská jubilejní výstava v Praze roku 1891 byla hospodářská a společenská výstava. (…)

Budete přesměrováni na nový web - jiriczek.eu


TOPlist

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one