Jiriczek-doplnky do her

Referáty z chemie jsou potřeba. Chemie je těžký předmět. Referáty na vzorce, chemickou tabulku a podobně jsou samozřejmostí.

Referáty jsou řazeny podle abecedy

Absorpce a exorpce

Absorpce je rozpouštění jedné nebo více složek plynné soustavy v kapalině. (…)

Azbest

AZBEST

Azbest (osinek) je minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách jako serpentiny a amfiboly. (…)

Chemické reakce

Chemická reakce je proces vedoucí ke změně chemické struktury chemických látek. (…)

Druhy radioaktivního záření

Radioaktivní záření
Když částice vystřelená při radioak­tivním rozpadu jádra proletí živou buňkou stane se něco po­dobného, jako kdyby dělová koule proletěla domem. (…)

Laboratorní práce- měření rychlosti otáček vrtačky

Laboratorní práce
Úkol:
Měření rychlosti otáček vrtačky
Pomůcky:
Nit, vrtačka, cívka přidělaná na otáčivém hrotu vrtačky, pravítko
Postup:
Nejdříve jsme si změřili délku nitě(144cm) a také jsme si pomocí nitě a pravítka změřili obvod otáčivé cívky na vrtačce(5cm). (…)

Laborka - Práce se sklem

Téma: Práce se sklem

Úkol: Proveďte tyto práce se sklem:
a) Ohnutí skleněné trubice a otavení ostrých okrajů
b) Vytvoření tenké kapiláry, její vyříznutí a zatavení na jednom konci
c) Pokuste se vyfouknout skleněnou baňku pro mikroanalýzu

Teorie: Všechny výrobky vyrábíme ze skleněných trubic, jsou určené ke spojování aparatur, jako přípravky
pro chemické pokusy nebo jako pomůcky při práci v laboratořích. (…)

Laborka - Titrace

Téma: Titrace

Úkol: Proveďte titraci neutralizační a ověřte její funkčnost výpočtem. (…)

Laborka - Vodík, kyslík, voda, roztoky

Téma: Vodík, kyslík, voda, roztoky

Úkol: 1.) Experimentálně stanovte objemový zlomek kyslíku ve vzduchu. (…)

Laborka - Základní operace v chemické laboratoři

Téma: Základní operace v chemické laboratoři

Úkol: Naučit se sestavovat a používat jednotlivé chemické aparatury

Teorie: V chemii používáme nádobí skleněné nebo porcelánové a dále kovové součásti jako držáky, svorky
a stojany. (…)

Měď

Měď
Asi před 8 000 lety přišli na to, jak zpracovávat kovy.6 000 př. (…)

Ocel

Ocel
Doba, kdy lidé začali používat železo se nazývá doba železná. (…)

Protokol- chemická laboratoř, separační metody - filtrace, sublimace

Protokol
Vypracoval:
Třída:
Téma:
1. (…)

Protokol- separační metody - chromatografie

Protokol
Vypracoval:
Třída:
Téma: Separační metody - CHROMATOGRAFIE
Vypracování:
Teorie: Jeden ze způsobů oddělování složek směsí se nazývá chromatografie. (…)

Sterodiy

STEROIDY
Steroidy u nedonošených dětí
Tradiční názory na terapii nedonošených dětí podporují podávání steroidů, neboť ty indukují produkci surfaktantu a podporují celkovou zralost zejména respiračního traktu, a tím zkracují dobu nutné mechanické ventilace a podávání kyslíku. (…)

Vitamíny

VITAMÍNY (A, B-komplex, C, E, )
Vitamíny jsou organické látky nezbytné pro život. (…)

Zinek

název Zinek
latinsky Zincum
značkaZn Zn
protonové číslo 30
relativní atomová hmotnost 65,39
Paulingova elektronegativita 1,65
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s2
teplota tání 692,68 K, 419,53°C
teplota varu 1180 K, 907°C
skupina II.B
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách II
objeven roku 1530
Výskyt
V přírodě se zinek vyskytuje pouze ve sloučeninách. (…)

Zinek - Zn

Zinek - Zn
Zinek je křehký modrobílý kov, na lomu krystalický a lesklý. (…)

Budete přesměrováni na nový web - jiriczek.eu


TOPlist

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one